|
| | | |

Remix binderlag

Når stenskelettet og stabiliteten skal styrkes på instabile belægninger er Remix binderlag et økonomisk og miljømæssigt fremragende alternativ. Sporkøringer og forskydninger i den eksisterende belægning sker, når asfaltmaterialet ikke kan modstå de gentagne passager af store akseltryk. De største dynamiske forskydningskræfter ligger 2-5 cm under belægningsoverfladen og ved remixmetoden sikres det at det remixede materiale, herunder nyt tilslag i størrelsen 30-90 kg/m2, og den gamle belægning svejses sammen varmt i varmt så stabiliteten forbedres betragteligt.

Selvom den tilførte varme har så stor dybdeeffekt, at det remixede lag kan genudlægges direkte på underlaget varmt i varmt, så foretages der ved Remix Binderlag en ekstra klæbning imellem eksisterende asfaltbelægning og det nye remixede asfaltlag. Desuden tilføres 0,2 % klæbeforbedrer i det nye materiale.

Hvor der stilles krav til væsentlig større bæreevne og stabilitet i belægningen tilsættes typisk 30-90 kg/m2 nyt materiale. Den eksisterende belægning analyseres og recepten designes i forhold til det materiale der skal renoveres, således at vejreglerne for Remix Binderlag overholdes.

Nye materialer tilsættes med stenstørrelse 8/11 eller 11/16. Yderligere kan materialerne leveres med polymermodificeret bitumen for at opnå endnu bedre materiale egenskaber og sporkøringsresistens, alt afhængig af trafikintensiteten. Remix Binderlag bør afdækkes i indeværende sæson.


Teknisk beskrivelse

  • Remixer 4500
  • Arbejdsbredde på opriveren 300-450 cm
  • Arbejdbredde på bagerste strygejern 300-500 cm
  • Opvarmning af eksisterende asfalt, oprivning, genmixing med nye materialer og afretning
  • Tilsætning af ny bitumen og blødgører (rejuvenator)

Del siden