|
| | | |

Illustration af slidlag på en vej

Hvad er et slidlag?

Slidlaget er den øverste del af vejen og er det lag, som skal skabe god friktion, komfort og evnen til at reflektere lys (lystekniske egenskaber). Slidlaget skal give vejen levetid.

Det er mange påvirkninger slidlaget udsættes for, når det skal modstå trafikbelastninger, regn, sol, frost, saltning og grusning. Slidlaget skal også kunne beskytte de underliggende lag og være stabilt mod formforandringer.

Hvordan vælges det rette slidlag?

Det er primært 3 forhold, der er afgørende for valget af et slidlag:

  • Trafikmængden, herunder andel af tung trafik
  • Hvilken hastighed trafikken har
  • Bæreevnen i de underliggende lag

Jo større (og tungere) trafikmængde, jo større lagtykkelse og maksimal kornstørrelse bør man vælge. Større maksimal kornstørrelse giver større stabilitet. Større lagtykkelse giver længere holdbarhed.

Hastigheden er afgørende for, om der vælges et åbent (å) eller tæt (t) slidlag. Ved høje hastigheder giver et åbent slidlag bedre friktion (rullemodstand) og er samtidig støjdæmpende. Et tæt slidlag har bedre holdbarhed og er mere stabilt.

Slidlag som indeholder hård bitumen, bidrager til vejens bæreevne og kan derfor være med til at forstærke vejen. De stiller dog større krav til underlaget, da de ikke er så fleksible.

Hvilke krav er der til et slidlag?


Slidlaget skal være skridsikkert, have gode friktionsegenskaber i vådt føre – også ved store hastigheder. Det skal være jævnt og korrekt profileret med gode lystekniske egenskaber og frembringe så lidt støj som muligt. Samtidig skal det være stabilt, vandafvisende og have en god bæreevne.

- det er mange krav at stille til én og samme belægning, men da de ydre betingelser ikke er ens for for alle slidlagsbelægninger, kan man efter omstændighederne nedsætte kravene, idet man blandt mange valgmuligheder, søger at finde frem til den bedste kombination af ovennævnte krav – og en fornuftig økonomi.

Del siden