|
| | | |

Miljø- og Klimapolitik

Det er Pankas A/S overordnede politik at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund. 
Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001,  ISO45001 og 
Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse nr. 1409:2020 og kravene DS/EN ISO 50001 pkt. 4.4.3 i tillæg til DS/EN ISO 14001.

Hos Pankas har vi fokus på at reducere vores miljø- og klimaaftryk generelt, både direkte fra vore egne aktiviteter samt indirekte gennem produkternes livscyklus. 

  • Vi vil til enhver tid overholde relevant gældende lovgivning og myndighedskrav
  • Vi forpligter os til at forebygge forurening og løbende reducere miljøpåvirkningen til eksternt miljø fra vore aktiviteter f.eks. støj, lugt , støv, overfladevand og forbrug af opløsningsmidler
  • Vi anvender LCA-baserede EPD-værktøjer til kortlægning af direkte og indirekte klimabelastning over hele produktets livscyklus.
  • Vi reducerer bl.a. vores klimaaftryk ved at genbruge asfalt, foretrække lokale og mindre belastende råvarer samt reducere og omlægge vores energiforbrug.
  • Vi tilbyder vore kunder belægninger med lavere rullemodstand, som reducerer belastningen i brugsfasen dvs. trafikkens klimabelastning.
  • Vi kommunikerer politik og mål ud i organisationen, samt sikrer, at den er forstået og informerer løbende om ændringer og opnåede resultater.

                                                  

Del siden