|
| | | |

PANgrip® (TB-k)

I PANgrip® belægningerne kombineres de forseglende og fleksible egenskaber fra overfladebehandling med de gode overfladekarakteristika så som jævnhed og høj friktion, der findes på de traditionelle slidlag i asfaltbeton og pulverasfalt.

PANgrip® belægninger er effektive at udlægge, da samme udlæggermaskine påfører den gamle overflade en specialudviklet Pankas emulsion og umiddelbart efter udlægger varmblandet asfalt i form af åbengraderet asfaltbeton.

PANgrip® belægninger kan i princippet anvendes på næsten alle typer af veje og er især velegnet til større strækninger på bygader, hovedveje og motorveje.

PANgrip® sammensætning
PANgrip® belægninger fås i tre udgaver med maksimal kornstørrelse 6, 8 og 11 mm.
Asfaltdelen er en traditionel åbengraderet asfaltbeton med granitskærver og tilsætning af klæbeforbedrende additiver.

Stilles der krav til overfladens lystekniske egenskaber kan belægningen endvidere leveres med et lyst tilslag.

Den tilsatte emulsion er baseret på en højkvalitet elastomer modificerede bitumen og specialudviklet til formålet. Den modificerede bitumen indgår som bindemiddel i den færdige asfaltbelægning og bidrager dermed bl.a. til forbedrede kuldeegenskaber og øget fleksibilitet af belægningen. Både emulsionen og den anvendte modificerede bitumen er fremstillet på eget anlæg.

 

Krav til PANgrip® belægninger i henhold til AAB for varmblandet asfalt

✭ 5,0% ved anvendelse af bitumen 250/330

✭ 5,0% ved anvendelse af bitumen 250/330

Del siden