|
| | | |

Kvalitetspolitik

KVALITETSPOLITIK I PANKAS

Det er Pankas A/S overordnede politik overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent. Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001 samt kravene i DS/OHSAS 18001 og Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 1191 af 09/10/2013.

Der kommunikeres politikker ud på hjemmesiden til offentligheden og andre interesser.

Pankas A/S ønsker gennem kvalitetsstyring af samtlige aktiviteter inden for produktudvikling, produktion, salg og distribution at sikre at virksomhedens asfaltprodukter og service tilfredsstiller kundens behov ved at:

  • Løbende at forbedre effektiviteten af vort KMA-system.
  • At opstille målbare kvalitetsmål for relevante områder i organisationen.
  • At kommunikere vor politik og mål ud i organisationen, sikre at den er forstået og løbende informere den om ændringer og opnået resultater. Miljø- og energipolitik.

Del siden