|
| | | |

CombiPAN®

Pankas CombiPAN® er et bærelag af varmblandet asfalt, hvor sammensætningen af råvarer er tilpasset, således af belægningen kan fungere som trafikeret slidlag i 5 - 6 år mod typisk ½ - 2 år, før det afdækkes med et normalt slidlag. På denne måde udnyttes de anvendte materialer optimalt og totalomkostningerne for anlæg og vedligehold af vejbelægningen reduceres tilsvarende.

Miljømæssigt giver dette ligeledes en række fordele i form af mindre total forbrug af råvarer og færre antal udlægninger med dertil hørende reduktion af energiforbrug og andre miljøbelastninger.

Anvendelse af CombiPAN®

Ofte anvendes CombiPAN® på veje, stier og pladser hvor en forstærkning af belægningen er nødvendig, men udlægning af både et bærelag og et slidlag ikke er økonomisk hensigtsmæssigt og ligeledes ikke nødvendigt i forhold til trafikbelastningen.

Typiske anvendelsesområder for CombiPAN® er:

  • Let trafikerede veje
  • Cykelstier
  • Parkeringsarealer
  • Private veje
  • Landbrugsarealer og landbrugsveje

Sammensætning

CombiPAN® fås i flere udgaver med maksimal kornstørrelse fra 8 til 16 mm. Belægningerne er baseret på vejrbestandige og poleringsresistente materialer i form af knust klippegranit. Afhængigt af trafikbelastning og krav til holdbarhed kan der anvendes elastomer modificeret bitumen samt tilsættes klæbeaktiv filler.

 

Krav til CombiPAN® belægninger

Pankas CombiPAN® belægninger er altid produceret og udlagt i henhold til nedenstående og lever op til kravene i de danske vejregler.

 

Del siden