SRS - STØJREDUCERENDE SLIDLAG

Trafik kan støje til stor gene for omgivelserne. Den dominerende støjkilde ved hastigheder over 50 km/t stammer fra mødet mellem dæk og vejbane. Ved hastigheder under 50 km/t er motorstøjen den dominerende faktor.

Med SRS-belægninger kan støjen begrænses ved boliger og følsomme naturområder.

Støjreduktion opnås ved at vælge mindre stenstørrelse og højere hulrum end i almindelige asfaltslidlag. Typisk anvendes slidlag af typen AB 6å, SMA 6+8 eller TB 6k+8k som basis for en SRS-belægning. Det endelige valg af belægning afhænger af en række faktorer som ønsket støjreduktion, trafikintensitet, hastighed, lagtykkelse og holdbarhed.

I henhold til Vejreglerne inddeles SRS-belægnnger i to klasser:

  • SRS Standard med en støjreduktion ≥ 4,0 dB
  • SRS Speciel med en støjreduktion ≥ 7,0 dB

 

Støjreduktionenen måles i forhold til en referencebelægning, hvis støjniveau svarer ca. til et 8 årig tætgraderet slidlag.

Mere information om målemetoder for støjreduktion og omregning mellem forskellige kørselshastigheder findes i Vejreglernes ”2.G-System for dokumentation af støjreducerende slidlag, SRS” fra marts 2013.

Ligeledes findes mere information om udbud, valg og udlægning af SRS-belægninger i Vejreglernes vejledning fra marts 2013 ”Støjreducerende slidlag, SRS”.

Støjreducerende slidlag

Pankas har gennem årene udviklet og testet en lang række SRS-belægninger. I dag er vore mest anvendte SRS-belægninger af typen SMA 8 SRS og PANgrip 6 SRS. Yderligere information om disse belægninger samt SRS-deklaration for den enkelte SRS-belægning fås ved henvendelse til vores laboratorie på tlf. 27 77 42 00 eller laboratorium@pankas.dkDel på sociale medier

Top