|
| | | |

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik i Pankas

Det er Pankas A/S overordnede politik overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent. Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001 samt kravene i DS/OHSAS 18001 og Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 1191 af 09/10/2013.

Der kommunikeres politikker ud på hjemmesiden til offentligheden og andre interesser.

  • Pankas ønsker et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på høj trivsel og forebyggelse af ulykker, arbejdsrelaterede sygdom herunder nedslidning 
  • Vi vil til enhver tid overholde relevant lovgivning og myndighedskrav. 
  • Vi ønsker som ledelse at gå foran og som rollemodeller sikre en sund arbejdsmiljøkultur i hele vores organisation. 
  • Vi vil som ledelse udvikle en organisation, som arbejder proaktivt og løbende fjerner farer og reducere arbejdsmiljørisici.  
  • Vi vil løbende forbedre vores arbejdsmiljøledelsessystem og systematisk arbejde mod mål og handlingsplaner udsprunget fra denne politik. 
  • Arbejdet foregår i tæt samarbejde og konsultation med vores arbejdsmiljøorganisation, som er omdrejningspunktet for udbredelse af en god arbejdsmiljøkultur.
  • Fokusområder er især trafiksikkerhed (både for medarbejdere og andre trafikanter) samt reduktion af udsættelse for røg, støj, støv, tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
  • Vi forventer, at alle Pankas medarbejder understøtter et godt arbejdsmiljø for sig selv og andre, herunder følger alle retningslinjer, samt at de melder alle uhensigtsmæssige forhold ind, så vi har mulighed for at forbedre dem.

Del siden