ASFALTBETON OG PULVERASFALT - ÅBENGRADERET

Pankas slidlag af typen åbengraderet asfaltbeton og åbengraderet pulverasfalt er beslægtede belægningstyper, som sammenlignet med tilsvarende tætgraderet slidlag giver en række fordele i form af gode friktionsegenskaber, drænende effekt med mindre akvaplaning til følge samt en hørbar reduktion af trafikstøjen.

Pulverasfalt (PA) anvendes typisk på let til middel trafikerede veje og færdselsarealer. PA er baseret på bløde bitumentyper og kan dermed i stor udstrækning følge bevægelser i vejens underbund. PA belægninger har en moderat stabilitet og bør derfor ikke anvendes på veje med høje trafikbelastninger.

Asfaltbeton åben (ABå)

Asfaltbeton (AB) er baseret på hårdere bitumentyper og anvendes på mere trafikerede veje og færdselsarealer. AB belægninger er kendetegnet ved en høj stabilitet og giver en forstærkning af det eksisterende areals bæreevne.

Anvendelsesområder for åbengraderet PA og AB belægninger:

 • Hoved- og landeveje
 • Kommuneveje
 • Cykel- og gangstier
 • Fortove
 • Parkeringspladser
 • Havne- og industriarealer
 • Halgulve

 

AB å og PA å sammensætning
AB å og PA å belægninger fås i flere udgaver med maksimal kornstørrelse fra 6 til 16 mm. Belægningerne er baseret på vejrbestandige og poleringsresistente materialer i form af knust klippegranit og evt. suppleret med lyst tilslag, hvis der stilles krav til belægningens lystekniske egenskaber.

Ligeledes tilsættes klæbeforbedrende additiver, som er med til at sikre en lang levetid for belægningen.

SIKKERHEDSDATABLAD Varmblandet asfalt

YDEEVNEDEKLARATION PAå

YDEEVNEDEKLARATION ABå

HENT SOM PDF

INFORMATION

 • STOR STABILITET (AB)
 • OPTAGER BEVÆGELSER I VEJENS UNDERBUND (PA)
 • GOD FRIKTION
 • LAV RISIKO FOR AKVAPLANING
 • MINDRE OPSPRØJT AF REGNVAND
 • MODERAT STØJREDUCERENDE EFFEKT. FOR MARKANT STØJREDUCERENDE BELÆGNINGER ANBEFALES AB SRS
 • KAN LEVERES MED GODE LYSTEKNISKE EGENSKABER
 • BASERET UDELUKKENDE PÅ VELKENDTE KVALITETSRÅVARER
 • UDLÆGGES AF ERFARNE OG YDERST KOMPETENTE PANKAS ASFALTHOLD

Krav til PA å og AB å belægninger i henhold til AAB for varmblandet asfalt

✭ For bitumentyperne 100/150 og 160/220 er minimumsindholdet 5,4%

 

 Del på sociale medier

Top