|
| | | |

Spørgsmål og Svar

1. KAN ASFALT GENBRUGES?

Asfalt er til forskel for mange andre materialer 100% genbrugelig og kan indgå i produktion af ny asfalt på asfaltværkerne eller genanvendes på stedet ved hjælp af remix-teknologien.

Ved remixing opvarmes den eksisterende belægning, hvorefter remixeren opriver de øverste 3-4 cm. Den belægning der remixes, tilføres de nye asfaltmaterialer i den nødvendige mængde og mixes sammen med den eksisterende. Den færdigblandede asfalt udlægges i en og samme arbejdsgang af remixeren og tromles færdig.

2. HVOR LANG ER ASFALTENS LEVETID?

Asfaltens levetid er svær at sætte i en tidsramme, da påvirkning fra sol, vind og vejr samt temperaturforhold og trafikbelastning er med til at påvirke og evt. nedbryde asfalten. Spild af olieprodukter og andre kemikalier kan enten opløse eller beskadige asfalten, som så også kan mindske asfaltens levetid.

3. SKAL ASFALTEN VEDLIGEHOLDES ?

Der vil under tiden opstå slaghuller, grovere revner og krakeleringer i asfalten og det gælder om at vedligeholde asfalten løbende. Det være sig både i forhold til økonomien ved ikke at skulle udskifte belægningen samt sikre belægningen trafiksikkerhedsmæssige forhold. 

4. HVORDAN REPARERER MAN REVNER I ASFALTEN?

For at reparere revner i asfalten benyttes revneforsegling, som er beregnet til lukning af 2-10 mm brede revner i veje, på stier og pladser. Forud for lukning af revnen - foretages der en rengøring og opvarmning af belægningen og fugemassen udlægges med en fugevogn. Det er en effektiv måde at forsegle revner og fuger på, så regnvandet ikke længere får adgang til underlaget. Nedbrydningen af asfaltbelægningen stoppes og levetiden forlænges betydeligt.

5. HVORNÅR MÅ DER KØRES PÅ DEN NYE ASFALT?

Lige så snart afspærring på området er fjernet, er der åbent for trafik og den nyudlagte asfaltbelægning kan benyttes.

Del siden