|
| | | |

Samfundsansvar

Lige siden starten i 1939 har det at passe på Pankas og passe på hinanden været en fuld integreret del af vores virksomhedskultur.
Lige så vigtigt er det naturligvis, at vi også passer på omverdenen og tager vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

I 2023 har vi fortsat arbejdet med implementering af ESG i koncernens 19 selskaber, og ligeledes forberedt organisationen på at leve op til EU-lovgivningen om CSRD, som for vores vedkommende træder i kraft i 2025.
Derfor er ESG allerede på nuværende tidspunkt en integreret del af alle strategiske projekter og ledelsesbeslutninger i Pankas.

"Vi ønsker at bidrage til øget bæredygtighed og mindre klimapåvirkning, samtidig med at vi driver en virksomhed med gode og trygge medarbejderforhold og et værdiskabende samspil med vores omverden."
Citat CEO, Poul Henning Jensen.

Læs tidligere CSR og ESG-rapporter her:

2022

2021

2020

2019

Del siden