|
| | | |

Samfundsansvar

Lige siden starten i 1939 har det at passe på Pankas og passe på hinanden været en fuld integreret del af vores virksomhedskultur. Lige så vigtigt er det naturligvis, at vi også passer på omverdenen og tager vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

Årets ESG-rapport, indeholder for første gang alle koncernens 18 selskaber og danner baseline for den fremadrettede bæredygtige udvikling.

Læs tidligere CSR-rapporter her:

2021

2020

2019

Del siden