|
| | | |

Genbrug

ASFALT SOM CIRKULÆR ØKONOMI

Til forskel fra mange andre materialer er asfalt 100% genbrugeligt og kan indgå i produktionen af ny asfalt. Asfalten brydes op på vejene og materialerne køres til vores asfaltværker, hvor de bliver behandlet, analyseret og inddelt efter kvalitet.

Genbrugsasfaltens funktion, kvalitet og holdbarhed er på niveau med helt ny asfalt, samtidig med at det har økonomiske samt miljø- og klimamæssige fordele.
Klimagevinsten kan bl.a. tilskrives at stenmaterialer og bitumen kan genbruges, frem for at der skal udvindes nye råvarer, som skal transporteres fra andre lande/verdensdele. Rent miljømæssigt fjernes et affaldsprodukt - og her er der tale om mange tusinde tons om året.

Det er vigtigt fortsat at kunne genbruge den udlagte asfalt ved produktionen af ny asfalt og derfor tilsætter vi hos Pankas kun anerkendte asfaltråvarer samt genbrug under vores asfaltproduktion, så genbrugscirklen ikke brydes og asfalten kan genbruges igen og igen.

Genbrugsprocenten i nyudlagte asfaltbelægninger varierer alt efter produkt og løsning

I gennemsnit har vi i Pankas de seneste 6 år brugt 25,2% genbrug i vores nyudlagte asfaltbelægninger. Et tal som vi sigter efter at øge de kommende sæsoner.

Det er muligt at tilsætte genbrugsasfalt i stort set alle vores produkter, f.eks. tilsættes der op til 30% genbrug i vores slidlag og i vores bærelag kan vi nå op på 50% genbrug.
Med vores Remix-teknologi er der tale om 100% genbrug af eksisterende belægning. Genanvendelsen af belægningerne på stedet sparer enorme ressourcer på transportområdet, på importen af granit og udvinding af grus fra de danske grusgrave.

Læs mere om vores forskellige produkter her

Del siden