|
| | | |

Asfaltbetonbinderlag (ABB)

Pankas GAB (Grusasfaltbeton) og Pankas ABB (Asfaltbeton binderlag) anvendes som bære- og binderlag ved opbygning og forstærkning af asfaltbelægninger i veje og på pladser. Begge er varmblandet asfaltmaterialer produceret og udlagt på konventionel vis.

GAB 0 anvendes ved tung eller stor trafikmængde og GAB I til mindre forstærkningsarbejde, kantudvidelser samt nyanlæg af lettere trafikerede færdselsarealer. GAB II anvendes som nederste bærelag med overbygning i GAB 0 eller ABB.

ABB fungerer som binderlag mellem de øvrige bærelag og slidlaget. Det anvendes ved større trafikbelastninger typisk ved (Æ10 > 200 eller ÅDT > 4.000) og på færdselsarealer med langsomt kørende tung trafik.

Ved trafikmængder hvor Æ10 > 500 skal ABB laget være baseret på polymermodificeret bitumen, som sikrer en stabil og spokøringsresistent belægning.

GAB 0 kan ligeledes ved anvendelse på tungt trafikerede arealer med fordel være baseret på modificeret bitumen.

ABB og GAB belægninger anvendes typisk ved forstærkning og nyanlæg af:

  • Motorveje og motortrafikveje
  • Hovedlandeveje
  • Vejkryds
  • Lufthavne
  • Pladser med tung trafik
  • Industri og containerarealer

 

 

Krav til bærelag i henhold til AAB for varmblandet asfalt

1) Ved langsom kørende tung trafik og kanaliseret trafik bør modificering altid overvejes 2) Vejledende 3) Ved anvendelse af densiteterne for bitumen og sten samt disses indbyrdes masseforhold

1) Ved langsom kørende tung trafik og kanaliseret trafik bør modificering altid overvejes 2) Vejledende 3) Ved anvendelse af densiteterne for bitumen og sten samt disses indbyrdes masseforhold

Del siden