|
| | | |

HeavyPAN®

HeavyPAN® er et asfaltkoncept udviklet til trafik- og industriarealer, hvor asfaltbelægningen udsættes for store statiske tryk. Typiske anvendelsesområder for HeavyPAN® er:

  • Containerpladser
  • Havnearealer
  • Industriarealer med tung trafik
  • Busbaner
  • Tungt trafikerede vejkryds og opmarchbåse
  • Særligt belastede motorvejsramper
  • Parkeringsarealer og rastepladser


HeavyPAN® kan udlægges på alle størrelser arealer lige fra små buslommer til store havnepladser.

I hvert enkelt tilfælde designes HeavyPAN® recepter og belægningsopbygning til de konkrete trafik- og belastningsforhold på det areal, som skal have ny stærk belægning.

HeavyPAN® er eksempelvis meget egnet til havnearealer med store belastninger fra lastbiler, containere og specialkøretøjer til containerhåndtering.


Opbygning

Den store styrke i HeavyPAN® belægninger opnås ved anvendelse af hårde bitumener, som modificeres med specialpolymerer, der tilfører ekstra stivhed og elasticitet.

Sammenlignet med traditionelle bitumener anvendt i normal asfalt er bitumen i HeavyPAN® således både ekstrem stærk og meget elastisk. Den kan derfor absorbere bevægelser i belægningen forårsaget af underlag, trafik og skiftende temperaturer.

Typisk består en HeavyPAN® belægning af et binderlag baseret på den hårde specialbitumen, oven på hvilken der lægges et HeavyPAN® toplag, ligeledes baseret på en hård modificeret specialbitumen.

Tykkelsen af de enkelte lag i HeavyPAN® belægningen vil i hver enkelt tilfælde afhænge af underlaget samt de belastninger som belægningen vil blive udsat for. Eksempelvis vil et areal til oplagring af containere kunne opbygges som:

  • 3 cm HeavyPAN® toplag
  • 13 cm HeavyPAN® binderlag
  • 40 cm cement stabiliceret grus

Del siden