|
| | | |

Årsrapporter

2019 blev endnu et godt år i Pankas. Vi omsatte i hele koncernen for 1.244 mio. kr. og skabte et rekordresultat på 48,9 mio. kr. før skat.

Gennem hele året har der været høj aktivitet i stort set samtlige af koncernens selskaber i Danmark, Tyskland og Østeuropa. Samtidig begynder mange af de tiltag og projekter, som vi iværksatte i forbindelse med lanceringen af Pankas 2020 strategiplanen tilbage i 2016 for alvor at have en effekt både på top- og bundlinje.

Der skal lyde en stor tak til alle medarbejdere både i Danmark og i de udenlandske selskaber for en fantastisk indsats i 2019. Ligeledes en stor tak til vore kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere for et konstruktivt og værdiskabende samarbejde i 2019. Vi vil gøre vores til, at det fortsætter de kommende år.

Vi er allerede godt i gang med 2020 og på trods af aktuelle corona-udfordringer, håber vi på endnu et godt år i Pankas.

LÆS MED HER:

Læs tidligere årsrapporter her:

2018

2017

2016

Del siden