REMIX 4500

Ved remix af hele kørebaner undgås udgifter til forberedende arbejde, f.eks. lokale fræsninger og opretninger. Derfor er omkostningerne oftest mindre end ved traditionel udlægning.

Da asfaltbelægningen opvarmes i 6-7 cm dybde, vil temperaturen i bassinet være så høj, at det er unødvendigt med klæbning mellem det remixede materiale og underlaget. Materialerne udlægges varmt i varmt. Da de største dynamiske forskydningskræfter ligger ca. 3-4 cm under belægningsover-fladen, er der sikkerhed for meget større stabilitet. Den regenererede belægning er nu i stand til at optage disse forskydningskræfter. Dertil kommer, at samlinger altid vil blive udført varme, idet der opvarmes med overbredde på 10 cm.

Remix 4500

Teknisk beskrivelse

 • Remixer 4500
 • Arbejdsbredde på opriveren 300-450 cm
 • Arbejdsbredde på bagerste strygejern 300-500 cm
 • Opvarmning af eksisterende asfalt, oprivning, genmixing med nye materialer og afretning.
 • Tilsætning af ny bitumen og blødgører (rejuvenator)


Del på sociale medier

Hent som PDF

INFORMATION

 • 8-10 års beregningsmæssig holdbarhed
 • Stor bæreevne
 • Slidstærk
 • Ensartethed
 • Flere kombinationsmuligheder
 • Ingen skjulte fejl
 • Konstante skadespoint
 • Differentierede løsninger
 • Begrænsede følgeomkostninger
 • Dybdevirkning fra opvarmning og komprimering
 • Genbrug af alle eksisterende asfaltmaterialer
 • Hurtig arbejdsgang, sikker fremkommelighed
 • Begrænset brug af ny asfalt
 • Transportbesparende
Top