|
| | | |

Remix 4500

Ved remix af hele kørebaner undgås udgifter til forberedende arbejde, f.eks. lokale fræsninger og opretninger. Derfor er omkostningerne oftest mindre end ved traditionel udlægning.

Da asfaltbelægningen opvarmes i 6-7 cm dybde, vil temperaturen i bassinet være så høj, at det er unødvendigt med klæbning mellem det remixede materiale og underlaget. Materialerne udlægges varmt i varmt. Da de største dynamiske forskydningskræfter ligger ca. 3-4 cm under belægningsover-fladen, er der sikkerhed for meget større stabilitet. Den regenererede belægning er nu i stand til at optage disse forskydningskræfter. Dertil kommer, at samlinger altid vil blive udført varme, idet der opvarmes med overbredde på 10 cm.

Teknisk beskrivelse

  • Remixer 4500
  • Arbejdsbredde på opriveren 300-450 cm
  • Arbejdsbredde på bagerste strygejern 300-500 cm
  • Opvarmning af eksisterende asfalt, oprivning, genmixing med nye materialer og afretning.
  • Tilsætning af ny bitumen og blødgører (rejuvenator)

Del siden