|
| | | |

Remix Partiel

Med partiel remix er det muligt at udbedre skader så som revner, stentab, sporkøringer, kantskader, afskalninger, instabilitet, sætninger og meget mere. Herved kan man opnå at vejen får en levetidsforlængende virkning på 4-7 år. Partiel remix udføres typisk i fast bredde på 1,35 m.

Ved partiel remix opvarmes belægningen i en dybde af 6-7 cm hvorefter opriveren fjerner de øverste 3-4 cm asfalt. For at stabilisere det eksisterende materiale, tilføres nyt asfalt og bitumen. Ved komprimeringen bearbejdes de underliggende lag så udvaskede og svage partier samtidig repareres. Tilsætningsmaterialerne vælges efter trafikbelastning og kvalitet på den eksisterende vej. Materialerne blandes, udlægges og komprimeres. Længde og tværsamlinger udføres som varme, idet belægningen opvarmes med 5-10 cm overlapning. Herved mindskes risikoen for senere revnedannelse.

Højden af den udførte reparation vil være ca. 2 mm over den tilstødende belægning.Derved sikres en god afvanding og kørselskomfort. Alle samlinger afsluttes med en forsegling med 300-400 gram asfaltemulsion.


Teknisk beskrivelse

  • Remixer 1350
  • Arbejdsbredde 1,35 cm
  • Opvarmning af eksisterende asfalt, tilsætning af nyt asfalt, afretning og komprimering
  • Stor bæreevne
  • Slidstærk
  • Ensartethed
  • Flere kombinationsmuligheder
  • Tilsætning af ny bitumen
  • Ingen klæbede samlinger - udføres varmt i varmt

Del siden