|
| | | |

Revneforsegling af asfalt

Revner i asfaltbelægninger kan opstå af flere forskellige årsager. Trafikbelastninger, regnvand, varme og kuldepåvirkninger er nogle af årsagerne til at asfalten bliver udmattet og revner. Får man ikke gjort noget ved det, vil regnvandet sive ned til de underliggende bærelag og gøre skaden endnu større med bæreevnesvigt og store omkostninger til følge. Det gælder om at vedligeholde sine asfaltbelægninger i tide for at undgå følgeskader.

Pankas revneforsegling er en effektiv måde at forsegle revner og fuger på, så regnvandet ikke længere får adgang til underlaget. Nedbrydningen af asfaltbelægningen stoppes og levetiden forlænges betydeligt.


• Beregnet til lukning af 2 - 10 mm brede revner i veje, stier og pladser
• Et holdbart og effektivt stop for nedtrængning af vand
• Der kan revneforsegles hele året, så længe det er tørvejr
• Der kan åbnes for trafik, straks efter at arbejdet er udført
• Omkostningsbesparende vedligeholdelse

Vores revneforseglingsmetode

Pankas udfører - forud for lukning af revnen - en rengøring og opvarmning af belægningen med en såkaldt JET-blaster. Det betyder, at forseglingsmassen får en langt stærkere binding og vedhæftning til den eksisterende asfalt.

Forseglingsmassen opvarmes, hvorefter den udlægges med en fugevogn. Spild og overskydende fugemasse mindskes til et minimum uden kanter. Fugemassen har en meget høj elasticitet, som sikrer, at revnen og reparationen fremover er tæt ved selv relativt store bevægelser i belægningen.

Del siden