|
| | | |

Remix slidlag/SBS

Der kan opnås store fordele ved at anvende SBS-modificeret specialemulsion i forbindelse med remix-projekter. Den stadigt voksende trafik på de danske veje stiller krav til planlægningen af vejprojekter med fremkommeligheden som altafgørende parameter for en vellykket projektafvikling. Det gælder naturligvis også for remix-projekter.

Ved remix varmes vejen op, den gamle asfalt fræses af, blandes med bitumen og ny asfalt for derefter at blive lagt på vejen igen – alt sammen i én arbejdsgang. Fremkommeligheden hjælpes ved denne type projekter nu godt på vej med SBS-modificeret specialemulsion, som tilsættes samtidig med den nye asfalt. Den SBS-modificerede specialemulsion har nemlig den effekt, at der skal tilsættes mindre asfalt i forhold til tidligere, hvilket medfører øget fremkommelighed i form af færre transporter ind og ud af arbejdsområdet, hurtigere projektafvikling med færre stop i produktionen, bedre logistikplanlægning, og nemmere trafikafvikling.

Derudover er der også tale om fordele for miljøet, idet mindre forbrug af asfalt giver et markant reduceret energiforbrug og CO2 udledning.

Også på længere sigt er der en række fordele at hente, for med SBS-modificeret specialemulsion opnår belægningen en høj sporkøringsresistens. Specialemulsionen har også indflydelse på vejbelægningens udmattelsesegenskaber, idet den gør asfalten sejere, og der skabes større vedhæftning med færre stentab i belægningen til følge.

Levetidsforlængende effekt
Disse forhold spiller positivt ind med forlænget levetid og reduceret frekvens for vedligehold af belægningen som gevinst. Derudover har SBS-modificeret specialemulsion en blødgørende effekt på det oprindelige bindemiddel. I forbindelse med remix-teknologien er det en fordel, da det giver asfalten en bedre kohæsion og dermed en stærkere belægning. Den SBS-modificerede specialemulsion bevirker også, at asfalten bliver lettere at bearbejde og komprimere med en positiv indvirkning på levetiden.

I Pankas A/S har vi taget teknologien til os, og har på nuværende tidspunkt udlagt mere end 550.000 m² med fantastiske resultater. Ikke alle vejstrækninger, som trænger til at blive renoveret, er dog lige anvendelige til remix med SBS-modificeret specialemulsion. Pankas A/S gennemfører derfor i hvert enkelt tilfælde en forundersøgelse, hvor den gamle belægning analyseres, og resultaterne anvendes som grundlag for valg af den belægnings-tekniske bedste løsning.

 

Kontakt Pankas Remix hvis du vil vide mere.

Del siden