|
| | | |
05-05-2022

CSR-Rapport 2021

CSR2021

SAMFUNDET ER VORES FÆLLES ANSVAR

I Pankas har vi et ønske om at arbejde med den bæredygtige udvikling som følge af FN's 10 Global
Compact principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Ansvaret for Pankas CSR-strategi og politikker samt implementeringen er placeret hos direktionen.
På daglig basis er der nedsat et CSR-udvalg, der har til opgave at understøtte udviklingen og
implementeringen af CSR i hele organisationen.
Udvalget har til formål at sørge for at fremadrettede CSR-målsætninger bliver en integreret del af Pankas
forretningsdrift. Udvalget består af HR-ansvarlig, QHSE-ansvarlig, Koncernteknisk chef samt den
Marketingsansvarlige.
CSR-tilgangen implementeres gennem principper, procedurer og retningslinjer, som sikrer overholdelse
af relevant lovgivning, herunder årsregnskabslovens § 99a, b og d samt EU’s persondataforordning.

CSR-politikker og procedurer kommunikeres internt til medarbejdere via Pankas’ interne netværk (Sherlock)
samt andre interne kommunikationskanaler. Den eksterne kommunikation til kunder, leverandører
og andre eksterne interessenter kommunikeres via hjemmesiden, den lovpligtige årsrapport samt
CSR-rapporten.

CSR-Rapporten har til formål at vise, hvordan CSR-politikken bliver omsat til aktiviteter samt
resultaterne heraf. CSR-rapporteringen indeholder endvidere risikovurderinger og tiltag til at forhindre,
mindske eller eliminere CSR-relaterede risici.

I fremtiden vil vi arbejde videre med verdensmålene og CSR arbejdet, få verdensmålene
integreret i vores CSR-politik og rapport samt opsætte ambitiøse målsætninger i alle organisationens led.
Vores overordnede mål er, at vores arbejde med CSR tydeligt skal bidrage til at øge den samlede værdi,
som skabes ved vores forretningsaktiviteter.

Find CSR-rapporten for 2021 her

Del siden