|
| | | |
28-02-2022

VINDMØLLEENERGI

Vindmoeller1Lille

PANKAS GØR EN FORSKEL I KLIMAREGNSKABET

Lige siden starten i 1939 har det at passe på Pankas og passe på hinanden været en fuld integreret del af vores virksomhedskultur. Lige så vigtigt er det naturligvis, at vi også passer på omverdenen og tager vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

I 2019 udkom Pankas' første CSR-rapport, da vi ønskede at sætte fokus på arbejdet med CSR samt skabe yderligere effektivitet og resultater mod at integrere de bedst mulige miljømæssige hensyn i den måde Pankas driver forretning på.
Samtidig ønsker vi også at vores sociale ansvarlighed er så transparent som muligt.

Pankas arbejder løbende med energieffektivisering og bæredygtighed inden for produktion af asfalt, og investeringer i miljø- og energiforbedringer er et bevidst valg, af tidligere investeringer kan nævnes LED belysning på værkerne.

Fra 1. januar 2021 støtter Pankas omstillingen til vedvarende energi, ved at købe grøn strøm fra nordiske vindmøller.
Det betyder at Pankas opnår et CO2 neutralt energiforbrug (El) for produktion af asfalt på værkerne i Sorø, Allerød og Silkeborg, samt øvrigt elforbrug på laboratoriet i Gadstrup, værkstederne og de øvrige kontorfaciliteter rundt i landet.
Pankas årlige forbrug af el beløber sig til 2,4 mio kWh.

Læs mere om Pankas fokus på Miljø og Klima i den seneste CSR rapport her

 

Fakta om vindenergi

  • Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark.
  • Alene i Danmark stammer mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 
  • Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler.
  • I Danmark har der været opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, og frem til i dag er vindmøllerne vokset betydeligt både i antal og i kapacitet.
  • Danmark og de danske virksomheder er i dag blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, produktion og opstilling af vindmøller, og eksporten af vindmøller og teknologi til vindenergi udgør et væsentligt bidrag til den danske økonomi.
  • Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Kilde: Energistyrrelsen.dk

 

Del siden