|
| | | |
06-07-2022

Ny klimavenlig slidlag på Herning motorvejen

I det smukke landskab omkring fabrikken i Silkeborg ligger Herningmotorvejen, som Pankas over sommeren har asfalteret.

Tilbage i efteråret 2021 vandt Pankas entreprisen på udlægning af klimavenlig slidlag (KVS) på en 12 km strækning. Opgaven omfatter både den østlige og vestlige retning. Entreprisen udføres sammenlagt over 4 uger i juni måned. Hvor omkring 17.000 tons KVS udlægges.
Det er til dato en af Vejdirektoratets største enkeltstående udbud af KVS-belægning for 2022.

Strækningen som får glæde af den nye klimavenlige belægning, går fra Funder i Silkeborg til Bording ved Herning. I alt ca. 247.000 m² belægning. Fordelt på 230.000 m² motorvej og ramper samt 17.000 m² rastepladser.

Den gamle belægning genbruges
Det gamle slidlag affræses i ca. 3 cm dybde, og transporteres den ganske korte vej til fabrikken i Silkeborg. Det affræste slidlag sorteres over en sigte. Dette resulterer i tre fraktioner af genbrug. En tredjedel bliver til 0-6 mm genbrugsmateriale, som anvendes direkte i den nye (lokalt producerede) KVS-belægning. En anden tredje del bliver til 6-16 mm genbrugsmateriale og anvendes direkte i andre belægninger. Den sidste tredjedel skal knuses, før den kan anvendes igen.

   

Udførelse
Efter affræsning af vejens gamle belægning, efterses det underliggende lag for eventuelle reparationer. Reparationerne af det bærende asfaltlag er essentielt for hele belægningens levetid, og for kørekomforten for bilisterne. Efter få reparationer i bærelaget, blev det nye klimavenlige slidlag udlagt. Der udtages efterfølgende borekerne, til kontrol af den ny udlagte belægning. Afslutningsvis udføres der afmærkning af vejbaner, rastepladser samt til- og frakørsler.
Resultatet bliver en mere jævn motorvej og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

For at kunne komprimere udlægningstiden på så få uger som muligt, valgte Pankas at tage weekenderne i brug. Dette var for at tilgodese de trafikale udfordringer det giver at renovere motorvejen, samt at kunne holde alle vores maskinhold kørende i perioden, til trods for den store produktion. Arbejdet blev udført om natten i hverdagene, i tidsrummet 17:00-06:30 og i weekenden i dagtimerne. Det lykkedes derfor at få udlagt samtlige tons, renoveret det underliggende lag, samt lave afmærkningen inden for den fastlagte tidsramme på 4 uger. Alt sammen til mindst mulig gene for trafikanterne og Pankas´ opretholdelse af den øvrige produktion.

KVS-belægningen er udlagt i fuld vejbredde, ved hjælp af to asfaltudlæggere, der kørte i tandem, forskudt af hinanden. For at sikre der ikke skete unødigt stop under udlægningen, fyldtes udlæggerne af en feeder, dette er et krav fra vejdirektoratet. Feederen sørgede for, at der uafbrudt blev fyldt klimavenligt slidlag i begge udlæggere, fra de ventende lastbiler.

På hver udlægger er monteret et IR-kamera (RoadScan) til termografering af den udlagte belægning, målingerne bruges til kontrol af asfalttemperaturen. Dette er ligeledes et krav fra Vejdirektoratet.


Fakta om klimavenligt slidlag
Det klimavenlige slidlag er kendetegnet ved reduceret rullemodstand mellem dæk og asfaltbelægning, som nedsætter bilernes brændstofforbrug og dermed CO2-udledningen, men uden at medføre lavere levetid, eller nedsat trafiksikkerhed. Belægningen har ligeledes en støjreducerende effekt, stor slidstyrke og stor sporkøringsmodstand

KVS indeholder ædle materialer som knuste klippematerialer, kalk og cement som er med til at bidrage til belægningens styrke. Belægningen er tilsat polymermodificeret bitumen, som sikrer en god elasticitet og bidrager til en længere levetid end den traditionelle SMA-belægning.
Overfladen er tætgraderet og har en lille strukturdybde, som ikke påvirker friktionen, men som bidrager til den lave rullemodstand.

Vejdirektoratets undersøgelser viser at der ved anvendelse af SMA 8 KVS sker en brændstofbesparelse på minimum 1,2% i gennemsnit, set over hele belægningens levetid og set i forhold til den traditionelle SMA-belægning. Dette lyder ikke af så meget, men for de store motorveje med en årsdøgntrafik på 50.000 – 100.000 køretøjer, er den akkumulerede besparelser på CO2-udledningen markant.

Læs mere om klimavenlig slidlag HER

 

Del siden