|
| | | |
07-09-2021

Ny klimavenlig asfalt på Sydmotorvejen

Fra 16. til 24. august anlagde Pankas ny klimavenlig asfalt på ca. 6,5 kilometer af E55 Sydmotorvejen ved Høsten i sydgående retning mod Falster.

For at leve op til kvalitetskravene fra Vejdirektoratet på entrepriser over 40.000 kvm, har vi kørt med 2 udlæggermaskiner i tandem og en asfaltfeeder.

Der blev fræst både ramper og kørebaner, og herefter udlagt klimavenligt slidlag i en løbende arbejdsgang. Inden udlægning af KVS-belægningen udsprøjtes emulsion for bedre klæbeevne. 17 lastbiler med asfalt fra vores egen fabrik i Sorø leverede konstant varmblandet asfalt til asfaltfeederen, der uafbrudt opfyldte de 2 udlæggermaskiner. 

Asfaltfeederen kan rumme 15 tons og hver silo på udlæggermaskinerne har en kapacitet på 20 tons. Asfaltfeederen sikrer en uafbrudt udlægning, der i sidste ende giver et godt udlægningsresultat samtidig med, at man kan optimere den tidsplan, der er lagt for belægningsarbejdet. Det betyder, at der kontinuerligt køres med 70-100 tons asfalt.  

Udlæggermaskinerne er udstyret med et infrarødt kamera, der hele tiden måler overfladetemperaturen, så vi kan dokumentere en ensarted temperatur på asfalten.

Direkte efter udlægningen køres der med glatvalsede tromler for at sikre en korrekt komprimering.

Afslutningsvis udføres der vejmarkering i form af hvide striber af materialet termoplast som er holdbart og samtidig sikrer en god refleksion. 

For at kvalitetssikre udlægningsarbejdet udføres boreprøver af det udlagte KVS-asfalt, således at vi er sikre på at det materiale der er udlagt, lever op til de høje kvalitetskrav der stilles. Der foretages 3 boreprøver pr. 200 m lagt asfalt.

For at sikre en så hurtig og smidig arbejdsgang og med mindst mulige gener for trafikanterne, blev der indsat 2 af vores store maskinhold og arbejdet blev udført som aften- og natarbejde over 9 døgn.

Det endelige resultat er en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Del siden