|
| | | |
14-01-2020

Ny inline paving teknik taget i brug

InlinePavingBoks

Motorvej A113 i Berlin gennemgår en større renovering fra den sydlige del af byen til centrum. Renoveringen udføres af vores datterselskab Rask Brandenburg GmbH. Der skal bl.a. udlægges 16.000 tons skærvemastic udlagt i fuld bredde på 13 m 4000 tons pr. nat.

Derudover skal der udlægges støbeasfalt i 8 m bredde. Endelig er der opgaver, hvor der skal udføres kompaktasfalt med udlægning af binderlag og slidlag i en operation. Kompaktasfalten udføres med ny Inline Paving teknik fra Wirtgen.

Først fræses den gamle beton væk, derefter udlægges SAMI i 2 kg lagtykkelse. SAMI afstrøes med skærver, således at den bliver farbar.

Forrest kører en feeder, feederen føder udlægger 1, som igen føder udlægger 2 med slidlag. Udlægger 1 udlægger binderlag i 6 cm og komprimerer dette . Herefter udlægges der slidlag i 4 cm tykkelse af udlægger 2 . Alt er varmt i varmt.

Binderlag udføres med 1000 tons om dagen, slidlag med ca. 600 tons om dagen. De tre udlægningsenheder styres af det dygtige personale, enhederne er sammenkoblet med laser. Udlægger 1 komprimerer binderlaget til minimum 98 %. Endelig udlægges slidlag og dette tromles med tilhørende tromler.

Efter endt udlægning er begge lag åbent for trafik. Det er første gang i Tyskland, at man anvender Inline Paving teknologien. Entreprisen er på 25 millioner DKK. Der skal udføres endnu en tilsvarende opgave i indeværende år.

Ny Inline Paving teknik Skærvemastic udlagt i fuld bredde på 13 mtr.

Del siden