|
| | | |
16-04-2021

CSR - En bæredygtig fremtid

CSRRapport2020

Lige siden starten i 1939 har det at passe på Pankas og passe på hinanden været en fuld integreret del af vores virksomhedskultur. Lige så vigtigt er det naturligvis, at vi også passer på omverdenen og tager vores samfundsansvar alvorligt, når det gælder miljø, klima, menneskerettigheder og samfundet i al almindelighed.

I 2019 udkom Pankas´ første CSR-rapport, da vi ønskede at sætte fokus på arbejdet med CSR samt skabe yderligere effektivtet og resultater mod at integrere de bedst mulige miljømæssige hensyn i den måde Pankas driver forretning på.

Se nyeste og tidligere CSR-rapporter her

Del siden