|
| | | |
01-04-2020

Allerød fabrikken

Alleroed1

Pankas har i løbet af 2019 etableret en ny asfaltfabrik i Farremosen i Allerød, fabrikken er bygget ved hjælp af markedets nyeste teknologier og mest effektive renseforanstaltninger.

Fabrikken af opført af KVM, som er en af de førende leverandører af asfaltanlæg.
Værket er model KVM Freja 3500, og har en kapacitet på ca. 180 tons pr. time.
KVM har designet fabrikken til en maksimal byggehøjde på 20 m – blandt andet skorstenen og færdigvaresiloerne, som løber i 2 rækker med 1 optræksvogn.

Området, omkring fabrikken, omkranses af en støjvold, og der er sat dæmpere på fabrikkens larmende funktioner som brænder, exhauster og optræksspillet.
Fundament og skelet er gjort ekstra kraftige, så de kan bære flere materialer til støjdæmpning, hvis det bliver nødvendigt.
Herudover er fabrikken tegnet med et knæk, så den bliver så kompakt som muligt, og området med stabilgrus og andre rene råvarer er sænket i forhold til terræn, så maskinerne ikke skal arbejde så meget.
For at minimere spredningen af støv er skorstenen kun 20 meter høj og udstyret med en alarm, der går i gang, hvis de tilladte kvoter overskrides. Ligeledes opleves der heller ikke lugtgener ved tankning af bitumen, da al ildelugtende luft pumpes ind i lastbilens asfalttank.
Fabrikken har desuden belysning med nyeste LED teknologi, der gør at armaturer og lamper kan sidde skjult og give indirekte belysning.

 Som en del af asfaltværket, er Danmarks første og største underjordisk biologisk rensnings- og regnvandsanlæg med Biocalith bygget. Da anlægget er underjordisk, sker den naturlige bundfældning, samt rensning af solen, vind og vejr ikke, og der var derfor behov for at tilføje Biocalith.

Anlægget skal kunne håndtere overfladevandet for en 5 års regn hændelse samt rense overfladevandet for miljøfremmede stoffer, anlægget har derfor et forsinkelsesvolumen på ca. 1.350 m³.

 – Pankas har en af markedets mest effektive renseforanstaltninger, og til behovet findes der ikke noget bedre. Producenten tester løbende kvaliteten af anlægget, og inden det blev bygget, lavede de en minimodel, hvis effekt blev testet på Pankas’ ældre Sorø-fabriks overfladevand. Selv dette vand blev renset så godt, at det opfyldte de EU-beskyttede Natura 2000 områders krav, citat Andy Hoang, LAR- og Skybrudsekspert, Dines Jørgensen & Co.

I forbindelse med fabrikken er der ligeledes opført en stor råvarehal, og 480 m² kontor i 2 etager.

 

Fabrikken har nu åbent og er i drift for sæson 2020

Del siden