|
| | | |

Funktionskontrakter

Pankas har mange års erfaring med funktionskontrakter og har indgået aftaler med en række kommuner i Danmark. Ved indgåelse af funktionskontrakterne, overtager Pankas ansvaret for vejvedligeholdelsen i en længere årrække. I tæt samarbejde med kommunen, udarbejdes årligt en handlingsplan for udførelse af belægninger på kommunens vejnet, således at vi sammen sikre de mest optimale løsninger og trafikforanstaltninger, til glæde for trafikanterne.

Læs mere om kontrakterne under de enkelte kommuner:


FUNKTIONSKONTRAKT ML. KALUNDBORG KOMMUNE OG
PANKAS A/S

Pankas har den 1. januar 2011 indgået aftale med Kalundborg Kommune omkring vedligeholdelse af vejnettet i perioden frem til 31. december 2025. Aftalen omfatter vedligeholdelse af 636 km kommunale vej og stier, primært uden for byzone.

Planlagte strækninger - 2021: Lister under udarbejdelse

Planlagte strækninger - 2020: Eskebjergvej - en del strækning
Afventer: Kalundborgvej, Ågerupvej, Nostrupvej, Sti Esbern Snaresvej, Sti Helsingevej, Sti Bymarksstien, Sti Nyrupvej, Sti Bøgelundestien

Kontraktansvarlig:

Morten Emkjer
+45 20 22 35 82
mem@pankas.dk


FUNKTIONSKONTRAKT ML. FAXE KOMMUNE OG PANKAS A/S

Pankas har den 1. marts 2016 indgået aftale med Faxe Kommune omkring vedligeholdelse af vejnettet i perioden frem til 31. december 2030. Aftalen omfatter vedligeholdelse af 157 km vej inklusive raste- og P-pladser.

Forventede delstrækninger - 2021: Industriparken (Fakse), Lystrupvej, Møllevej, Stavnstrupvej, Skovholmvej, Rødestræde, Møllestræde, Ulsevej, Nielstrupvej, Hestehavevej, Borupvej

Kontraktansvarlig:

Martin Skipper
+45 20 26 74 47
mws@pankas.dk


FUNKTIONSKONTRAKT ML. VORDINGBORG KOMMUNE OG PANKAS A/S

Pankas har den 8. januar 2009 indgået aftale med Vordingborg Kommune omkring vedligeholdelse af vejnettet i perioden frem til 31. december 2023. Aftalen omfatter kommunevejene i de tidligere Vordingborg og Langebæk Kommuner. I alt skal ca. 335 km vejstrækninger vedligeholdes med hensyn til kørebanebelægning og kørebaneafmærkning.

Planlagte strækninger - 2021: 
Orevej, Garvervej, Havrevænget, Kløvermarksvej og Søndermarksvej


Planlagte strækninger - 2020:
Hasbjergvej, Skalsbyvej, Langøvej, Trellemarksvej, Kalvøvej, Bogøvej, Grumløsevej, Goldschimdtsvej, Svingkærvej, Orevej

Kontraktansvarlig:

Kenneth Dencker
+45 40 30 79 17
kd@pankas.dk

Del siden