OFFENTLIG / KOMMUNE

Kommuner
Kommunerne har langt de fleste kilometer veje og absolut det største behov for vedligeholdelse. Pankas A/S deltager gerne som sparringspartner for at opnå den mest optimale løsning for den enkelte kommune og vi arbejder gerne inden for rammerne af funktionskontrakter, partneringskontrakter og almindelige årlige udbud.

Vejdirektoratet
Pankas A/S har asfalten til både små og store veje. I samarbejde med en af landets mest professionelle bygherre, Vejdirektoratet udfører og udvikler vi løbende støjsvage og miljørigtige asfaltbelægninger til nogle af landets stærkest trafikerede veje.

Pankas A/S udfører vejvedligeholdelsesopgaver på statsvejene for Vejdirektoratet i Danmark, eksempelvis har vi i perioden 2008 - 2011 vedligeholdt asfaltbelægningerne på motorveje i Hovedstadsområdet og på Sjælland.

Top