JOHN KRUSE LARSEN VALGT TIL PRÆSIDENT FOR EAPA

Den Europæiske del af asfaltindustrien, European Asphalt Pavement Association (EAPA), med hovedkontor i Bruxelles, har tirsdag den 31. maj, efter sin generalforsamling i Prag, valgt John Kruse Larsen som præsident. John Kruse Larsen er desuden Adm. Direktør i asfaltvirksomheden Pankas A/S og næstformand i Asfaltindustrien. Til næstformand for EAPA valgtes Christoph A. Hagemeier fra Tyskland.

John Kruse Larsen med den nye næstformand Christoph A. Hagemeier fra Tyskland

John Kruse Larsen med den afgående præsident Ayberk Özcan fra Tyrkiet

John Kruse Larsen udtaler i anledning af valget: ”Det er en ære for mig at blive valgt, og det giver Danmark ”serveretten” på europæisk plan i.f.t. at fremme branchens synspunkter til gavn for EU's lande og borgere. Jeg vil især fokusere på det kæmpe vejvedligeholdelses-efterslæb der er i EU. For milliarder af euro vejkapital smuldrer, fordi vi ikke vedligeholder vores veje godt nok. Det skader samfunds-økonomien, for det er dyrere at lappe i.f.t. at vedligeholde i tide, og det er ikke godt for trafiksikkerheden, for dårlige veje er usikre veje, som kommissær for transport, Violeta Bulc, senest har fremhævet”. John Kruse Larsen tilføjer, at han også vil sætte offentligt indkøb på dagsordenen, hvor det alt for tit er pris her og nu og ikke miljøet og den langsigtede samfundsværdi, der er afgørende når stater, regioner og kommuner køber ind.


Fakta

EAPA har 39 medlemmer og repræsenterer dermed majoriteten af europæisk asfaltindustri. Det er EAPA's formål at være talerør for industrien overfor alle interessenter ikke mindst de europæiske institutioner i Bruxelles.

EAPA
Rue du Commerce 77
B-1040 Brussels
Belgium

Tel. +32 2 502 58 88

Top