|
| | | |

Spørgsmål og svar omkring asfalt

1. ER ASFALT MILJØVENLIGT?

Pankas har stort fokus på miljøet og vi arbejder hele tiden på at forbedre vores produkter og produktionsmetoder, så vi skåner miljøet mest muligt.

Vi har bl.a. udviklet teknologier og produkter som har miljøvenlige egenskaber både under produktion og ved udlægning af asfalten.

Vi producerer Klimavenlig Asfalt (KVS) og Warm-Mix-Asphalt - der bl.a. ved reduceret rullemodstand mellem dæk og asfaltbelægning nedsætter bilernes brændstofforbrug og derved mindsker CO2 udledningen. Klimavenlige veje er også støjreducerende belægninger og asfaltbelægninger, som kan optage store mængder regnvand.

Vi kan genanvende gamle asfaltbelægninger 100%. 

2. HVAD BESTÅR ASFALT AF?

Asfalt består af ca. 95% stenmateriale og 5% bitumen. Der er IKKE tjære i asfalt.

Stenmaterialet er knust klippegranit i maksimal kornstørrelse fra 6-16 mm. Bitumen er et naturligt restprodukt af råolie og er det produkt der binder stenene sammen og giver asfalten sin sorte farve. Yderligere materialer som bindermidler, sand, stenflis og specielle additiver tilsættes ligeledes, alt efter hvor og hvad asfalten skal bruges til.

3. KAN ASFALT GENBRUGES?

Asfalt er til forskel for mange andre materialer 100% genbrugelig og kan indgå i produktion af ny asfalt på asfaltværkerne eller genanvendes på stedet ved hjælp af remix-teknologien.

Ved remixing opvarmes den eksisterende belægning, hvorefter remixeren opriver de øverste 3-4 cm. Den belægning der remixes, tilføres de nye asfaltmaterialer i den nødvendige mængde og mixes sammen med den eksisterende. Den færdigblandede asfalt udlægges i en og samme arbejdsgang af remixeren og tromles færdig.

4. HVAD KOSTER ASFALT?

Prisen på asfaltering afhænger af den konkrete opgave.

Der er mange faktorer at tage i betragtning, når asfaltpriser skal beregnes. F.eks. skal der tages hensyn til typen af asfaltlag, mængden og omfanget af arbejdet. Er det blot en mindre reparation eller et større areal på flere hundrede kvadratmeter, der skal asfalteres? Skal asfalttykkelsen være 2 eller 12 cm? Skal opgaven udføres ved håndkraft eller med en asfaltudlægger? Hvordan er underlagets stand? Alle disse faktorer og mange andre, samt inspicering af vejen, er med til at danne en endelig pris.

5. HVORDAN FREMSTILLES ASFALTEN?

Varmblandet asfalt produceres på en af vores tre asfaltfabrikker.

Blandingen bliver forberedt i en elektronisk styret proces. Alt efter hvad asfalten skal bruges til, varierer sammensætningen af de forskellige materialer. Der tilføjes de forskellige komponenter i en nøjagtig planlagt rækkefølge og blandes efterfølgende på temperaturer op til 180°C. 

6. HVOR LANG ER ASFALTENS LEVETID?

Asfaltens levetid er svær at sætte i en tidsramme, da påvirkning fra sol, vind og vejr samt temperaturforhold og trafikbelastning er med til at påvirke og evt. nedbryde asfalten. Spild af olieprodukter og andre kemikalier kan enten opløse eller beskadige asfalten, som så også kan mindske asfaltens levetid.

7. HVAD ER MED TIL AT NEDBRYDE ASFALTEN?

Sol, vind og vejr samt temperaturforhold og trafikbelastning er med til at påvirke og evt. nedbryde asfalten. Spild af olieprodukter og andre kemikalier kan enten opløse eller beskadige asfalten.

8. SKAL ASFALTEN VEDLIGEHOLDES ?

Der vil under tiden opstå slaghuller, grovere revner og krakeleringer i asfalten og det gælder om at vedligeholde asfalten løbende. Det være sig både i forhold til økonomien ved ikke at skulle udskifte belægningen samt sikre belægningen trafiksikkerhedsmæssige forhold. 

9. HVORDAN REPARERER MAN REVNER I ASFALTEN?

For at reparere revner i asfalten benyttes revneforsegling, som er beregnet til lukning af 2-10 mm brede revner i veje, på stier og pladser. Forud for lukning af revnen - foretages der en rengøring og opvarmning af belægningen og fugemassen udlægges med en fugevogn. Det er en effektiv måde at forsegle revner og fuger på, så regnvandet ikke længere får adgang til underlaget. Nedbrydningen af asfaltbelægningen stoppes og levetiden forlænges betydeligt.

10. HVORDAN UDLÆGGES ASFALT?

Asfalten udlægges enten ved Håndudlægning, Maskinudlægning eller som Lappeasfalt.

Maskinudlægning anvendes til store asfaltarbejder. Det foregår ved at store maskiner opvarmer og opfræser den gamle belægning, tilsætter lidt nyt asfalt og udlægger det hele igen i en løbende proces på stedet.

Håndudlægning anvendes ved mindre asfaltarbejder. Asfalten udlægges manuelt uden brug af maskiner. 

Lappeasfalt udlægges manuelt og anvendes til midlertidig reparation af huller og andre mindre skader på asfalt, beton og fliser. Før lapning rengøres hullet eller det beskadiget område med en kost og eventuel vandspuling. Lappeasfalten hældes eller skovles direkte i hullet. Herefter stampes det reparerede areal med en skovl eller andet egnet udstyr. 

11. HVORNÅR MÅ DER KØRES PÅ DEN NYE ASFALT?

Lige så snart afspærring på området er fjernet, er der åbent for trafik og den nyudlagte asfaltbelægning kan benyttes.

Del siden