|
| | | |

Miljøpolitik

Miljøpolitik i Pankas

Det er Pankas A/S overordnede politik overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent. Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001 samt kravene i DS/OHSAS 18001 og Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 1191 af 09/10/2013.

Der kommunikeres politikker ud på hjemmesiden til offentligheden og andre interesser.

Miljø- og energipolitik

  • Vil til enhver tid overholde relevant gældende lovgivning og myndighedskrav.
  • Vi forpligter os til at forebygge forurening, herunder at spare på energien.
  • Vi sikrer løbende forbedringer og udarbejder til stadighed handlingsplaner og konkrete mål for nedbringelse af virksomhedens miljøpåvirkninger, inden for energi, forbrug af opløsningsmidler, støj og støv.
  • Vi kommunikerer politik og mål ud i organisationen, samt sikrer, at den er forstået og informerer løbende om ændringer og opnåede resultater.

 

Del siden