ARBEJDSMILJØPOLITIK I PANKAS

Det er Pankas A/S overordnede politik overfor kunder, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst entreprenør, leverandør og asfaltproducent. Dette skal opnås ved at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 14001 samt kravene i DS/OHSAS 18001 og Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse nr. 1191 af 09/10/2013.

Der kommunikeres politikker ud på hjemmesiden til offentligheden og andre interesser.

• Vi vil til enhver tid overholde relevant gældende lovgivning og myndighedskrav
• Vi forpligter os til løbende forbedringer ved at opstille målbare mål, som løbende bliver vurderet, justeret og fulgt op på i forhold til den aktuelle arbejdsmiljøpræstation
• Pankas står for et højt sikkerhedsniveau med fokus på sundhed, trivsel og forebyggelse af skader og arbejdsrelateret sygdom
• Fokusområder er trafiksikkerhed for egne medarbejdere og det omgivende miljø, at reducere medarbejdernes udsættelse for røg, støv og støj samt udsættelse for tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
• Politik, mål og handlingsplaner kommunikeres ud i organisationen. Arbejdsmiljøorganisationen er omdrejningspunkt for at sikre forankring af arbejdsmiljøindsatsen. Det forventes at medarbejderne er bevidste om et godt arbejdsmiljø for sig selv og andre

ArbejdsmiljøcertifikaterDel på sociale medier

Top