FUNKTIONSKONTRAKT MELLEM SLAGELSE KOMMUNE OG PANKAS A/S

Pankas A/S har overtaget driften af vejnettet i det tidligere Hashøj Kommune i et såkaldt funktionsudbud. Det betyder at Pankas står for vedligeholdelsen af de kommunale veje i en 15-årig periode fra den 01.01.2004 til den 31.12.2018

 

Partiel eller fulddækkende slidlag på følgende veje:

(Ret til ændringer forbeholdes)

2015

Vollerupvej
Gimlingevej
Egebjergvej
Sørby Parkvej

2014

Ingen
fulddækkende
belægninger.
- dog var der
løbende vedligeholdelser.

2013

Appelsbjergvej
Bøstrupvej
Hyllestedvej
Kirkerupvej
Lorupvej
Savværksvej
Sørby Hovedgade
Viaduktvej
Vollerupvej

KONTAKTPERSONER

Alle henvendelser vedrørende Pankas A/S funktionskontrakt med Slagelse Kommune sker til:

 

PANKAS SJÆLLAND
Dysevej 28
4180 Sorø
T. 70236400

Projektansvarlig
Martin Skipper

slagelse@pankas.dk

PANKAS A/S
Rundforbivej 34
2950 Vedbæk
T. 45650300

2012

Østerbakken, Flakkebjerg
Flakkebjerg Birkevej
Flakkebjerg Elmevej
Hylleåsen, Flakkebjerg
Egevej, Flakkebjerg
Sørbymagle Mose
Egebjergvej, Sørbymagle
Rosted Skovvej
Lærkevej, Dalmose
Falkevej, Dalmose
Industrivej, Dalmose

2011

Elmevej, Flakkebjerg
Bøstrupvej
Egebjergvej
Falkevej
Gartnerhaven
Mosevej
Gimlingevej, Flakkebjerg
Nyvej
Stationsvej
Søndermarken
Tværvej
Ørnevej
Østerbakken
Østervej
Sørbymagle Mose
Slagelsevej
Skalsbjergvej
Rostedvej
Bygaden

 

2010

Aronsvej
Falkevej
Kirkestræde
Lærkevej
Vibevej
Vinkelvej
Ørnevej
Bakkevej
Ellemosevej
Falkenstenvej
Fårdrupvej
Havelyvej
Lorupvej
Seerdrupvej
Udsigten

2009

Liljevænget
Rosenvænget
Fresiavænget
Astersvænget
Blomstervænget
Lodsvej
Spejdervænget
Nyvej
Gartnervej
Mosevej
Østersvej
Stationsvej
Tværvej
Lodsvej

 

2008

Fladholtevej
Kildegårdsvej
Slots Bjergbyvej
Nøddebovej
Lykkenshåbvej
Skolevej (gren)
Stationsvej
Vemmeløsevej
Nøddebovej
Brovej

2007

Jættehøjvej
Gimlingevej
Kikvej
Pilevej
Søvej
Skørpingevej
Sludstrupvej
Egebjergvej
Bøstrupvej
Sørby Parkvej
Kirkerupvej
Søgårdsvej
Ringvejen

2006

Algade, Rosted
Birkehusvej
Blæsenborgvej
Brovej
Engagervej
Flakkebjerg Stationsvej
Gerlevvej
Havremarksvej
Hyldestedvej
Indelukket
Jellingevej
Langelinie
Lundbyvej
Næblerød
Ravnebjergvej
Snekkerupvej
Stegersetvej
Toftevej
Venslevvej
Egevej
Maglebjergvej
Orebyvej
Banevej
Husrækken
Lorupvej

2005

Askebjergvej
Bøstrupvej
Ellemosevej
Frankerupvej
Gerlev Engvej
Gimlinge Enghave
Harrestedvej
Hestehavevej
Hyllestedvej
Johannesdalsvej
Katrinevej
Kirkerupvej
Koldekildevej
Kragevej
Lorupvej
Lundestensdvej
Marbæksvej
Mindevej
Pibervejen
Præstebakken
Skalsbjergvej
Skovvej
Skælskørvej
Vestermarksvej
Vollerup Gårde
Vollerupvej

 

2004

Bjærupvej
Ellemosevej
Fårdrupvej
Gimlingevej
Grønhøjvej
Gyldenholmvej
Halkevadvej
Krogvej
Seerdrupvej
Skolegade
Slots Bjergbyvej
Snekkerupvej
Sørbylillevej
Vemmeløsevej
Vollerupvej
Bøgevej
Esholtevej
Fladholtevej
Kirkerupvej
Lorupvej
Overdrevsvej
Ravnebjergvej
Savværksvej
Skovvej
Sørbylillevej

Top