FUNKTIONSKONTRAKT MELLEM HOLBÆK KOMMUNE OG PANKAS A/S

Pankas A/S har overtaget driften af vejnettet i det tidligere Tornved Kommune i et såkaldt funktionsudbud. Det betyder at Pankas står for vedligeholdelsen af de kommunale vej i en 15-årig periode fra den 01.09.2004 til den 31.12.2018

 

Partiel eller fulddækkende slidlag på følgende veje:

2015

Skamstrupvej
Holbækvej

 

2016

Intet udført

KONTAKTPERSONER

Alle henvendelser vedrørende Pankas A/S funktionskontrakt med Holbæk Kommune sker til:

 

PANKAS SJÆLLAND
Dysevej 28
4180 Sorø
T. 70236400

Projektansvarlig
Kenneth Dencker

holbaek@pankas.dk

PANKAS A/S
Rundforbivej 34
2950 Vedbæk
T. 45650300

Top