FUNKTIONSKONTRAKT MELLEM FREDERIKSSUND KOMMUNE OG PANKAS A/S

Pankas A/S har den 12 marts 2003 overtaget driften af vejnettet i det tidligere Skibby Kommune i et såkaldt funktionsudbud. Det betyder at Pankas står for vedligeholdelsen af de kommunale veje i en 15-årig periode frem til den 31.12.2017

 

Partiel eller fulddækkende slidlag på følgende veje:

2015

Bavnen
Søgade
Østbyvej
Baunehøjvej

Sønderbyvej
Manderupvej
Hellesø
Vellerupvej

Birkebækvej
Svanholm Allé
Selsøvej

 

2016

Skovvejen

Sønderbyvej

Sønderby By (mellem byskilte)

KONTAKTPERSONER

Alle henvendelser vedrørende Pankas A/S funktionskontrakt med Frederikssund Kommune sker til:

 

PANKAS SJÆLLAND
Dysevej 28
4180 Sorø
T. 70236400

Projektansvarlig
Kenneth Dencker

frederikssund@pankas.dk

PANKAS A/S
Rundforbivej 34
2950 Vedbæk
T. 45650300

Top