|
| | | |

Vundne udbud

Pankas har indgået aftaler med en række kommuner i Danmark angående reparation, vedligeholdelse og anlæg af kommunernes vejnet.
Aftalerne indeholder reparation og vedligeholdelse af kørebaner, bustoppesteder, cykelstier og parkeringspladser, slaghuller, rabatter, kørebaneafmærkning, affræsning af slidlag og bærelag samt vedligeholdelse af rendestensriste og karme.

I er velkommen til at kontakte os hvis I har et stykke asfaltarbejde i ønsker pris på, tlf. 4565 0300

Her ses de kommuner Pankas har indgået samarbejder med for 2022:

 

Del siden